Công văn hỏa tốc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 - (08/07/2021 19:24)

Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh biện pháp phòng để chủ động phòng, chống chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố