Hội nghị tổng kết CT SGK lớp 1 - (03/07/2021 21:8)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 vào ngày 30/6/2021 vừa qua. Mỗi trường là một điểm cầu trực tiếp tham gia Hội nghị.

       Đây là dịp để tổng kết đánh giá tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 của các đơn vị quận, huyện, thị xã. Qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa các lớp tiếp theo.