Môn  Hiển thị :
“Giải các bài toán liên quan đến phép chia có dư ở lớp 3” Trong chương trình toán 3 có giới thiệu phép chia hết và phép chia có dư ( tuần 6- sgk trang 29-30). Khi học sinh nắm được kiến thức này, ta có thể dạy mở rộng thêm nhiều dạng toán liên quan đến phép chia có dư để phát huy tính sáng tạo, linh hoạt cho học sinh, không chỉ ở lớp 3 mà nó còn liên quan đến cả kiến thức lớp 4,5 sau này. Vì thế tôi đưa ra một số dạng bài toán sau để chúng ta cùng tìm hiểu.
Người đăng
Tiểu học
admin
29/9/2011
13:11:14

Tải về
Cũng như hàng hóa và các phương tiện khác, muốn website của công ty bạn được nhiều người biết đến thì phải tiếp thị, quảng bá nó. Trang web của công ty không những phải chuyên nghiệp về nội [...]
Người đăng
Tiểu học
admin
12/8/2009
14:45:47